adıyaman tütün adıyaman tütünü

        Adıyamanda ağırlıklı olarak tütün 
üretimi ile uğraşmış ve halen uğraşan üreticiler ile yapılmış anket sonuçları 
kullanılarak yorumlar ve tespitler yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda özelleştirme ve tütün kanununda yapılan değişikliklerle 
TEKEL’in pazar payını büyük oranda kaybettiği, buna paralel olarak Türkiye 
genelinde % 70 Adıyaman ilinde ise % 85 oranında tütün ekicilerinin üretimden 
çekildikleri belirlenmiştir. Yoğun emek ve işgücü gerektiren tütün üretiminden 
üreticilerin çekilmesiyle alternatif bir üretim modeli geliştiremedikleri ve nihayetinde 
kırsal alanlardan şehirlere bir göç dalgasının başladığı ve atıl bir iş gücünün ortaya 
çıktığı belirlenmiştir. 

 

 

 Türkiye’de Yaprak Tütün Stoklarının Yıllar İtibariyle Değişimi adıyaman tütünü çizelgede mevcuttur.

 

 

Dünya tütün stokları açısından bakıldığında, 2004 yılına kadar, Türkiye
dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer almıştır. İncelenen dönem itibariyle, Türkiye’nin
stok durumu sektörler açısından Çizelge 6.3’de verilmiştir. Türkiye stoklarının
yaklaşık %80’in üzerindeki miktarlarının kamuya ait olduğu görülmektedir. Kota
sisteminin yeterince uygulanamaması, tutarsız fiyat politikaları stokların artmasına
neden olmuştur. Ancak, TEKEL’in özelleştirme kapsamına alınması sonrası stokların
azalma eğilimine girdiği ve yıllar itibariyle düşüşe girdiği görülmektedir.
Türkiye’de stok durumuna bakıldığı zaman, her yıl stokların büyük oranlarda
azaldığı görülmektedir. Özellikle 2008 yılında TEKEL stoklarında %63’e varan bir
azalma söz konusu olmuştur. Bunun nedeni 24.06.2008 tarihinde imzalanan devir
sözleşmesi ile Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti AŞ’nin, BAT A.Ş.’ne
devredilmesi ile TEKEL’in sigara sektöründen çekilmesidir.

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

Bizi Arayın

Whatsapp

Sipariş

Site istatistikleri Online 265 Bugün 2136 Bu Ay : 27373 Bu Yıl : 635102 Toplam : 3730910